Menu

طرح ارتقائ تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت

طرح ارتقائ تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ادامه مطلب
مرکز مشاوره دانشگاه علم وصنعت طرح ارتقاء تحصیلی دانشجویانی را که دو ترم مشروط شده ­اند، را برگزار خواهد کرد. با توجه به افت تحصیلی آشکار و در معرض خطر اخراج بودن، دانشجویان مذکور طی دعوتنامه ای به مرکز مشاوره مراجعه و ضمن ارجاع به مشاورین مرکز جهت بررسی علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله، در کارگاه ­های یک روزه نیز بایستی شرکت نمایند.

چهل و چهارمین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ‎منتشر گردید.

فهرست مطالب چهل و چهارمین شماره این خبرنامه:
• دکتر يعقوبي نتايج فاز دوم طرح سيماي زندگي دانشجويان را در حضور وزير و شوراي معاونين وزارت علوم مطرح کرد. 2
• دانشجويان خوابگاه فاطميه دانشگاه تهران در کارگاه آموزشي شرکت نمودند.3
• همياران آموزش ديده مرکز مشاوره دانشگاه تهران، کارگاه آموزشي برگزار مي کنند.3
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت در نشست مسئولين دانشگاه گيلان شرکت نمودند. 4
• دوره آموزشي تربيت کادر تخصصي پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه گيلان برگزار گرديد. 5
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت از شعبه پرديس خوابگاهي دانشگاه گيلان بازديد نمودند. 5
• مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي شريف با همکاري کانون همياران سلامت اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي ويژه دانشجويان علاقه مند نمود. 6
• مدير کل دفتر مشاوره و سلامت از مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد بازديد بعمل آورد. 8
• مراسم کلنگ زني مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بجنورد با حضور مدير کل دفتر مشاوره و سلامت 9
• دوره تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. 10
• دوره ارتباط موثر کارکنان با دانشجويان دانشگاه در دانشگاه بجنورد برگزار گرديد. 11
• دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در طرح پايش سلامت روان شرکت نمودند. 12
• کارشناسان دانشگاههاي منطقه 8 مراکز مشاوره در کارگاه آموزشي اختلالات خلقي و روشهاي درمان آن شرکت نمودند. 13
• رئيس مرکز مشاوره دانشگاه بناب بعنوان کارمند نمونه اين دانشگاه انتخاب شدند. 14
• مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات 15
• معرفي کتاب34

منبع: سایت دفتر مشاوره و سلامت
کپی از این خبر با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و سومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و سومین شماره این خبرنامه:
- مهارتهاي زندگي و آموزه هاي ديني
- مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاههاي منطقه يک را با الگوهاي رفتاري مدل جهاني DISC آشنا ساخت.
- کارگاه تربيت کادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد در مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار گرديد.
- مرکز مشاوره دانشگاه رازي کرمانشاه اقدام به برگزاري کارگاه منطقه اي نمود.
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
- فعاليتهاي مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعاليتهاي مرکز مشاوره موسسه غيرانتفاعي کاوش محمود آباد
- مشاوره دانشجويي در آيينه مطبوعات
- تبريک و تقدير

منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی از این اخبار با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و دومین شماره خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و دومین شماره این خبرنامه:
- کمپین نه به سیگار در دانشگاه تهران
- طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی: دکتر حسن اسدزاده به عنوان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه منصوب شد.
- دوره مقدماتی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
- کارگاه آموزشی آسیب شناسی مهارتهای ارتباطی استاد و دانشجو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
- از مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد تقدیر بعمل آمد.
- مرکز مشاوره دانشگاه بناب از فرماندار این شهر لوح تقدیر گرفت.
- کارگاه آموزش پیش از ازدواج در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه
- ارتقاء سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
- دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در طرح سیمای زندگی دانشجویان شرکت کردند.
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
- معرفی کتاب
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هر گونه کپی برداری از این خبرنامه با ذکر منبع بدون اشکال است.

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

چهل و یکمین خبرنامه الکترونیکی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه مطلب
فهرست مطالب چهل و یکمین شماره این خبرنامه:
- دفتر مشاوره و سلامت اقدام به تعیین سرفصل و محتوای آموزشی درس مهارتهای زندگی می کند.
- بازدید دکتر ادوارد چان رئیس انجمن روان درمانی مالزی از مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تهران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه بناب
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دامغان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کوثر بجنورد
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی(واحد تهران)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه کردستان
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه جهرم
- فعالیتهای مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود
- فعالیتهای مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی دیلمان
- مشاوره دانشجویی در آیینه مطبوعات
منبع: دفتر مشاوره و سلامت
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع امکان پذیر است.
RSS

برگزاری همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی"دانشگاه عاری از دخانیات" در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی"دانشگاه عاری از دخانیات" در دانشگاه فردوسی مشهد

همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی " دانشگاه عاری از دخانیات "با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، با مشارکت مراکز مشاوره دانشجویی و کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 و استان خراسان رضوی در تاریخ 26 آبان ماه 95 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

هدف از این همایش تبیین نقش دانشجویان و همسالان در گسترش فعالیت های بهداشت روانی، جلب حمایت حداکثری دانشجویان در پیشگیری از سوء مصرف مواد بویژه سیگار و قلیان (دخانیات ) در دانشگاههای منطقه، استفاده بیشتر ازظرفیت و توانمندی های علمی، فرهنگی، هنری و اجرایی دانشجویان در برنامه های اجتماعی، ارتقاء سطح سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی دانشجویان دانشگاههای منطقه بود.

جناب آقای دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، جناب آقای دکتر داوری و دکتر یوسفی معاونین دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، برخی معاونین دانشگاه های استان، مدیریان مراکز مشاوره منطقه و استان و اعضای شورای مرکز ی کانونها در این مراسم حضور داشتند.

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس روز شنبه بیست و دوم آبان ماه از مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز بازدید به عمل آوردند.

دکتر مجید موحد، معاون محترم دانشجویی دانشگاه نیز تصویب طرح ارایه دو واحد درس عمومی "مهارت های زندگی" را نتیجه پیگیری های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تلاش های مرکز مشاوه و روان درمانی دانشگاه شیراز دانستند و اجرای آن را از اهداف کاربردی دانشگاه شیراز در جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش سلامت روانی دانشجویان عنوان کردند.

کارگاه دو روزه­ ی آسیب شناسی روابط استاد دانشجو در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

کارگاه دو روزه­ ی آسیب شناسی روابط استاد دانشجو در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

دکتر حمید یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری کارگاه آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو را به مدت دو روز در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار کردند.

توسط جناب آقای دکتر یعقوبی، مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، کارگاه 2 روزه  ای با عنوان آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو برگزار شد. دکتر یعقوبی که تدریس کارگاه را بر عهده داشتند؛ ابتدا به تحلیل مهمترین آسیب ­های دوره دانشجویی اشاره و سپس به نقش اساتید در مقابله و کاهش آسیب های فوق پرداختند.

مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید به عمل آوردند

مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید به عمل آوردند

بازدید مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

در حاشیه ی برگزاری کارگاه آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو، جناب آقای دکتر یعقوبی از مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

گسترش ارتباطات مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز و دانشگاه درسدن آلمان

گسترش ارتباطات مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز و دانشگاه درسدن آلمان

مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز و دانشگاه درسدن آلمان همکاری های مشترک خود را افزایش می دهند.

در سفر دكتر چنگيز رحيمي، رئيس مركز مشاوره و روان درماني دانشگاه شيراز به دانشگاه درسدن آلمان، درخصوص گسترش همكاري هاي دوجانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اين سفر به دعوت پروفسور كلمنز كرش بام (Clemens Kirschbaum)رييس دانشكده روانشناسي دانشگاه فني درسدن صورت گرفت.

دكتر رحيمي درنشست مشترك با پروفسور كلمنز كيرشبام، ضمن معرفي امكانات و بخش هاي مختلف دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز، تمايل اين دانشگاه را براي همكاري دو جانبه دانشگاه درسدن اعلام كرد.

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در کارگاه آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند.

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در کارگاه آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند. 13 آذر 1395

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در کارگاه آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند.

مرکز مشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه را در کارگاه های پیش از ازدواج آموزش داد

کارگاه آموزش پیش از ازدواج در تاریخ  4 آذر ماه در پردیس مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید. در این دوره آموزشی  300 نفر از دانشجویان در  8 گروه مختلف در کلاسها شرکت نمودند و با سرفصلهای مربوط به مشاوره پیش از ازدواج آشنا شدند. این کارگاه آموزشی 8 ساعت به طول انجامید و نتایج نظرسنجی حکایت از رضایت بالای دانشجویان داشت.

برگزاری همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی"دانشگاه عاری از دخانیات" در دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی"دانشگاه عاری از دخانیات" در دانشگاه فردوسی مشهد 13 آذر 1395

برگزاری همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی"دانشگاه عاری از دخانیات" در دانشگاه فردوسی مشهد

همایش منطقه ای و نمایشگاه دانشجویی " دانشگاه عاری از دخانیات "با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، با مشارکت مراکز مشاوره دانشجویی و کانون های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 و استان خراسان رضوی در تاریخ 26 آبان ماه 95 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

هدف از این همایش تبیین نقش دانشجویان و همسالان در گسترش فعالیت های بهداشت روانی، جلب حمایت حداکثری دانشجویان در پیشگیری از سوء مصرف مواد بویژه سیگار و قلیان (دخانیات ) در دانشگاههای منطقه، استفاده بیشتر ازظرفیت و توانمندی های علمی، فرهنگی، هنری و اجرایی دانشجویان در برنامه های اجتماعی، ارتقاء سطح سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی دانشجویان دانشگاههای منطقه بود.

جناب آقای دکتر یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، جناب آقای دکتر داوری و دکتر یوسفی معاونین دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، برخی معاونین دانشگاه های استان، مدیریان مراکز مشاوره منطقه و استان و اعضای شورای مرکز ی کانونها در این مراسم حضور داشتند.

اقدامات مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس در راستای بهبود سطح ارائه خدمات

اقدامات مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس در راستای بهبود سطح ارائه خدمات 13 آذر 1395

اقدامات مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس در راستای بهبود سطح ارائه خدمات

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس در راستای بهبود کیفی ارائه خدمات این مرکز اقداماتی انجام داد.

از جمله این فعالیت های ارتقایی می توان به مواردی از این قبیل اشاره داشت: افزایش تعداد روانپزشکان مرکز و مشاوران خوابگاه، تعیین مسئول کلینیکال خدمات مرکز مشاوره، راه اندازی واحد روان سنجی، بکارگیری یک روانشناس جهت تریاژ اولیه و برنامه ریزی جهت اعزام تیم مددکاری به خوابگاه های دانشجویی و شناسایی دانشجویان مشکل دار،نیازسنجی و برگزاری کارگاه های مختلف ویژه دانشجویان و کارمندان، برگزاری کارگاه های طرح سمن، برگزاری سمینار مهارت های شاد زیستن، همایش نقش اساتید در ارتقای سلامت روانی دانشجویان

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس 29 آبان 1395

مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز میزبان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس روز شنبه بیست و دوم آبان ماه از مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز بازدید به عمل آوردند.

دکتر مجید موحد، معاون محترم دانشجویی دانشگاه نیز تصویب طرح ارایه دو واحد درس عمومی "مهارت های زندگی" را نتیجه پیگیری های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تلاش های مرکز مشاوه و روان درمانی دانشگاه شیراز دانستند و اجرای آن را از اهداف کاربردی دانشگاه شیراز در جهت بهبود کیفیت زندگی و افزایش سلامت روانی دانشجویان عنوان کردند.

کارگاه آموزشی مدیریت استرس در یکی از خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت استرس در یکی از خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید. 29 آبان 1395

کارگاه آموزشی مدیریت استرس در یکی از خوابگاه های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید.

برای دانشجویان خوابگاه خواجه عبدالله در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی کارگاه مدیریت استرس برگزار شد.

برای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین در خوابگاه خواجه عبدالله این دانشگاه کارگاه مدیریت استرس برگزار شد. علاوه بر این با توجه به نیاز سنجی به عمل آمده مقرر شد کارگاه های توجه آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و کاهش باورهای ناکارآمد و منفی برای دانشجویان خوابگاه دانش این دانشگاه نیز برگزار شود.

کارگاه دو روزه­ ی آسیب شناسی روابط استاد دانشجو در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

کارگاه  دو روزه­ ی آسیب شناسی روابط استاد دانشجو در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی  شاهرود برگزار شد. 24 آبان 1395

کارگاه دو روزه­ ی آسیب شناسی روابط استاد دانشجو در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

دکتر حمید یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری کارگاه آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو را به مدت دو روز در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار کردند.

توسط جناب آقای دکتر یعقوبی، مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، کارگاه 2 روزه  ای با عنوان آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو برگزار شد. دکتر یعقوبی که تدریس کارگاه را بر عهده داشتند؛ ابتدا به تحلیل مهمترین آسیب ­های دوره دانشجویی اشاره و سپس به نقش اساتید در مقابله و کاهش آسیب های فوق پرداختند.

مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید به عمل آوردند

مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید به عمل آوردند 24 آبان 1395

مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود بازدید به عمل آوردند

بازدید مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم تحقیقات و فناوری از مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

در حاشیه ی برگزاری کارگاه آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو، جناب آقای دکتر یعقوبی از مرکز مشاوره و سلامت این دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

برگزاری گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 7 کشور در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

برگزاری گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 7 کشور در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز 24 آبان 1395

برگزاری گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 7 کشور در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 7 کشور به میزبانی مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه شیراز برگزار شد.

گردهمایی مسؤولان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه 7 کشور با حضور رییس و معاون محترم مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز و رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه های خلیج فارس بوشهر، یاسوج، صنعتی شیراز، هنر شیراز، فسا، سلمان فارسی کازرون و جهرم در تاریخ 26 مهرماه سال جاری در محل مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز برگزار گردید. 

جلسه معارفه برای دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه خواهران و برادران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

جلسه معارفه برای دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه خواهران و برادران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد. 23 آبان 1395

جلسه معارفه برای دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه خواهران و برادران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

جلسه معارفه­ ای با دانشجویان ورودی جدید در خوابگاه خواهران و برادران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد،

در این جلسه تلاش شد دانشجویان با خدمات مرکز مشاوره­ ی دانشجویی بیشتر آشنا شوند، همچنین صحبت­ هایی پیرامون زندگی خوابگاهی و چگونگی سازگاری با شرایط جدید زندگی جمعی صورت پذیرفت.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و ستاد مبارزه با مواد مخد این شهرستان نمایشگاه پیشگیری از ایدز برگزار کردند.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و ستاد مبارزه با مواد مخد این شهرستان نمایشگاه پیشگیری از ایدز برگزار کردند. 23 آبان 1395

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و ستاد مبارزه با مواد مخد این شهرستان نمایشگاه پیشگیری از ایدز برگزار کردند.

همکاری مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با ستاد مبارزه با مواد مخدر این استان در جهت برگزاری نمایشگاه پیشگیری از مصرف مواد

 در برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی و ستاد مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر همکاری کردند از جمله این اقدامات نصب بنر و به نمایش گذاشتن برخی از مواد مخدر بود.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و معاونت فرهنگی این دانشگاه به طور مشترک اردویی دو روزه برگزار کردند.

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و معاونت فرهنگی این دانشگاه به طور مشترک اردویی دو روزه برگزار کردند. 23 آبان 1395

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و معاونت فرهنگی این دانشگاه به طور مشترک اردویی دو روزه برگزار کردند.

همکاری مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و معاونت فرهنگی دانشگاه در برگزاری اردویی دو روزه

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با معاونت فرهنگی این دانشگاه در جهت برگزاری اردویی دو روزه ویژه دانشجویان با یکدیگر همکاری کردند.

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 23 آبان 1395

اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

به منظور غربال­ گری دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه (سوم تا دوازدهم مهر) طرح پایش سلامت جسم و روان برای دانشجویان ورودی 95 در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد.

همچون سال­ های گذشته در شروع سال تحصیلی جدید به منظور غربال­ گری دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه (سوم تا دوازدهم مهر)طرح پایش سلامت جسم و روان برای دانشجویان ورودی 95 در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشدو دکتری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد.

برگزاری فعالیت های متنوع توسط مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون در هفته ملی سلامت روان

برگزاری فعالیت های متنوع توسط مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون در هفته ملی سلامت روان 23 آبان 1395

برگزاری فعالیت های متنوع توسط مرکز مشاوره دانشگاه سلمان فارسی کازرون در هفته ملی سلامت روان

از جمله این فعالیت ها برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مشاوران مرکز مشاوره با حضور دانشجویان در تاریخ 28 مهر ماه سال 95 دردانشگاه سلمان فارسی کازرون برگزار شد.این جلسه به همت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان برگزار شد.

 این فعالیت ها شامل ارسال پیامک، اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان، برگزاری کارگاه آموزشی، جلسه پرسش و پاسخ مشاوران و دانشجویان و برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاه سلمان فارسی کازرون و تصویب مصوباتی در حوزه آموزشی، اداری، مالی و فرهنگی بودند.

آغازعضوگیری کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه علم و صنعت

آغازعضوگیری کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه علم و صنعت 23 آبان 1395

آغازعضوگیری کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه علم و صنعت

مرکز مشاوره دانشگاه علم وصنعت از طریق کانون دانشجویی همیاران سلامت روان عضو می پذیرد.

آغاز عضوگیری کانون دانشجویی همیاران سلامت روان در دانشگاه علم و صنعت:

در سایت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت، آگهی آغاز عضوگیری کانون دانشجویی همیاران سلامت روان درج شده است. 

نشست معاون فرهنگی دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر شریعت با مدیر و کارکنان مرکز مشاوره

نشست معاون فرهنگی دانشگاه علم  و صنعت  آقای دکتر شریعت با مدیر و کارکنان مرکز مشاوره 23 آبان 1395

نشست معاون فرهنگی دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر شریعت با مدیر و کارکنان مرکز مشاوره

دیدار آقای دکتر شریعت با رئیس و کارکنان مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در چهارم آبان ماه برگزار شد.

معاون محترم فرهنگی دانشگاه علم وصنعت، با مدیر و کارکنان مرکز مشاوره در محل مرکز دیدار کردند.
RSS

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166 ادامه مطلب
نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اول

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165 ادامه مطلب

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟

 ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. 

 

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز

 ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ داوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ، اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ، ﺧﻮد را داﻧﺎي ﮐﻞ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ، اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

توجه ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاى اﺻﻠﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت رﺳـــﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

پيام مشاور دي 94 شماره 164

 چقدر خود خواه هستيم؟

 گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.

 

 با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ

 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد.

 

 ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳـــﺖ از ﻧﻮﻋﻰ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﺧﺎص )ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ. 

 

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

پيام مشاور آذر 94 شماره 163 ادامه مطلب

به مناسبت روز جهاني ايدز

 روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم

رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 

دوستي هاي مجازي خوب است اگر

  گرايش ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ، 

 

 اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴـــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ، ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻲ  ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗـــﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷـــﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺳـــﭙﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ...

RSS