Menu

اخبار

جوان گرایی مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، به بهبود کیفیت فعالیتهای مرکز مشاوره این دانشگاه کمک می کند.

جوان گرایی مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، به بهبود کیفیت فعالیتهای مرکز مشاوره این دانشگاه کمک می کند.

جوان گرایی مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد، به بهبود کیفیت فعالیتهای مرکز مشاوره این دانشگاه کمک می کند.

در روز بیست و هفتم دی ماه سال جاری جلسه ای با حضور رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر کارشکی و مشاوران و کارشناسان این مرکز برگزار گردید. هدف از برگزاری این نشست معرفی معاون جدید مرکز مشاوره، جناب آقای دکتر کرمانی بود. مسئول مرکز مشاوره این دانشگاه ضمن معرفی ایشان و با توجه به وسیع شدن حوزه فعالیت ایشان، توضیحات لازم را بیان نمودند. علاوه بر معاونت مرکز مشاوره، مسئولیت دفتر آموزشهای شهروندی و مهارتهای اجتماع محور دانشگاه نیز به ایشان محول گردید. انتخاب مدیران جوانی چون دکتر کرمانی، کمک شایانی را به بهبود کیفیت فعالیتهای مرکز مشاوره می نماید. لازم به ذکر است که در این نشست، متخصصان مرکز نیز به جهت آشنایی بیشتر معاون جدید، به معرفی حوزه فعالیتهای خود پرداختند.
هر گونه استفاده از این خبر با ذکر منبع بدون اشکال است.
/ دسته: اخبار
مطلب قبلی مهارتهای درمانگری متخصصان مراکز مشاوره دانشگاههای مناطق 7 و 8 ارتقاء می یابد.
مطلب بعدی دانشجویان آموزش دیده درکارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری و کنترل HIV/ AIDS به سایر دانشجویان آموزش می دهند.
چاپ
261

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید