Menu

انتشارات

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

فصل اول : ورود به دانشگاه

ورود به دانشگاه، تغ ییري مهم در زندگی هر نوجواني است، زيرا بسیاری از فعالیت های دانش آموز در دوران
دبيرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است. به همین دلیل وي پس از قبولي احتمالا احساس آسودگی
ميک‌ند. زیرا مجبور نیست در سال های بعد به کنکور، ثبت نام درکلاس های تضمینی، غیر تضمینی و... فکر کند
و مسلما این پيروزي طعم شیریني دارد. اما در بعضی موارد ممکن است عده ای از قبولی خود چندان خوشحال
نباشند. درهرحال، زندگی دانشجویی مي تواند، تغ ییرات زیادی در زندگی اين جوانان ایجاد کند. این تغ ییر برای
دانشجویانی که در شهري غیر از محل زندگی خود پذیرفته شده اند شدیدتر است؛ زیرا، آنان مجبورند جدایی از
خانواده و استقلال فردی را تجربه کنند که دارای ویژگی های خاصی است و از يك سو با آزادی ها و تجارب جدید
و از سوي ديگر با سختی ها و مشکلات فراواني همراه است. 

مطلب قبلی پيام مشاورشهريور 94 شماره 160
مطلب بعدی دانستنيهاي كاربردي براي موفقيت در دانشگاه
چاپ
8530 به این مطلب امتیاز دهید:
5/0

دانلود فایل

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید